بارم بندی دروس عربی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

بارم بندی دروس عربی ۹۷-۹۶ (۲)


نمونه فرم تهیه طرح درس ملی ۱

دانلود با لینک مستقیم


فایل مکالمه العربیه بین یدیک جلد ۱

دانلود با لینک مستقیم


اربعین در راه است …..

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 

بـاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن

               جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن

                 جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

 

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 


بودجه بندی عربی نهم

بودجه بندی عربی نهم


بودجه بندی عربی هشتم

بودجه بندی عربی هشتم


بودجه بندی عربی هفتم

بودجه بندی عربی هفتم


کتاب عربی هفتم


فایل روش تدریس عربی هفتم درس یک بخش اول – دوم -سوم


گرامیداشت تقارن بهار علم ودانش با حماسه وشور حسینی و دفاع مقدس


  • کلینیک مجازی

  • دسته‌ها

  • Copyright © 1996-2010 گروه آموزشی عربی دوره اول متوسطه. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress