حماسه نه دی


میلاد امام حسن عسکری(ع) مبارکباد

Image result for ‫میلاد امام حسن عسکری‬‎

امام حسن عسکری (ع) می فرمایند:

پارساترین مردم کسى است که توقف کند نزد شبهه، و عابدترین مردم کسى است که بپا دارد فرائض را،

و زاهدترین مردم کسى است که ترک کند حرام را، و از همه مردم کوشش و مشقّتش بیشتر است کسى که ترک کند

گناهان را


شیوه نامه برنامه عملیاتی

شیوه نامه برنامه عملیاتی دبیرخانه عربی متوسطه اول


برنامه عملیاتی دبیرخانه عربی

برنامه عملیاتی دبیرخانه عربی ۹۶-۹۷(۱)


بارم بندی دروس عربی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

بارم بندی دروس عربی ۹۷-۹۶ (۲)


نمونه فرم تهیه طرح درس ملی ۱

دانلود با لینک مستقیم


فایل مکالمه العربیه بین یدیک جلد ۱

دانلود با لینک مستقیم


اربعین در راه است …..

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 

بـاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن

               جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن

                 جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین

 

Image result for ‫عکس نوشته های اربعین‬‎

 


بودجه بندی عربی نهم

بودجه بندی عربی نهم


بودجه بندی عربی هشتم

بودجه بندی عربی هشتم


  • کلینیک مجازی

  • دسته‌ها

  • Copyright © 1996-2010 گروه آموزشی عربی دوره اول متوسطه. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress